Showing all 9 results

THIỀM THỪ NGỌC

745.000 
THỀM THỪ NGỌC

VOI TRẮNG LỚN Cao cấp

2.500.000 
VOI TRẮNG LỚN Cao cấp

VOI XANH NGỌC

1.000.000 
VOI XANH LỚN

VOI NGỌC

1.000.000 
VOI NGỌC

NGỌC KÊ

490.000 
NGỌC KÊ Chất liệu: Ngọc Jadeite Nguồn gốc: Myanmar

NGỌC PHI MÃ

490.000 
NGỌC PHI MÃ

12 Con giáp

490.000 
12 Con giáp

NGỌC LONG

730.000 
NGỌC LONG